ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συλλογή
Προσωπικό εκπαιδευμένο για την σωστή διαλογή και συλλογή των αποβλήτων απο τις εγκαταστάσεις σας στους χώρους φύλαξης μας
Μεταφορά
Διαθέτουμε στόλο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφαλή και άμεση μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
Αποθήκευση
Σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους για να φιλοξενήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία είμαστε πιστοποιημένοι
Τελική Διαχείριση
Διαθέτουμε τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία για να διαχειριστούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ζωϊκά υποπροίόντα
Διαχείριση φυτικών υποπροϊόντων

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Το έργο μας είναι διαρκές και το αποτέλεσμα μας κάθε χρόνο γίνετε καλύτερο. Στόχος μας η καλύτερη παροχή υπηρεσιών και βελτίωση του περιβάλλοντος.

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Το έργο μας φαίνεται στα πρόσωπα των συνεργατών μας που μας τιμάνε με μακροχρόνια συνεργασία και μας υποστηρίζουν στην προσπάθεια μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε το περιβάλλον. Στο πελατολόγιο μας είναι επώνυμες αλυσίδες αλλά και μικρότερες εταιρείες. Κρατάμε την υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες μας είτε είναι μεγάλες οι ανάγκες σας είτε είναι μικρές. Εργαζόμαστε με σεβασμό στο περιβάλλον και σκοπεύουμε στην σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες μας.

Eγκρίσεις και νομιμότητα

Έχει σημασία να ακολουθείς τις κόκκινες γραμμές

 

Η GREENHELLAS με τον σύγχρονο εξοπλισμό της και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της, διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ακολουθώντας πάντα την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία με σεβασμό πάνω από όλα στο περιβάλλον αλλά και στις ανάγκες των συνεργατών της. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της διασυνοριακής μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (EC 1013/2006)  και της Σύμβασης της Βασιλείας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ενσωματώνει τις διατάξεις της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό Δίκαιο. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες βρίσκεται σύμφωνη και η εταιρεία μας.